9 aftenskoler i Fredericia

Aftenskolen Magnum Opus

Bevægefag og undervisning for specifikke/særlige grupper

AOF Vejle-Fredericia

Arbejdernes Oplysningsforbund

Den Kreative Aftenskole

Musik og sang

DOF Lillebælt

Fredericia og Middelfart
Dansk Oplysnings Forbund

FOF Odense - Fredericia - Middelfart

Folkeligt Oplysningsforbund
Klogere, sundere, gladere

GOK Fredericia

Gigtforeningens Oplysningskreds

PSU

Pensionisternes Sprogundervisning

SUK Fredericia

Handicappet / Udviklingshæmmet
Samvær Undervisning Kultur

Dansk Blindesamfund

Landsforening af blinde og svagsynende i Danmark

dof