Pensionisternes Sprogundervisning (PSU)

Formand Svend Digebjerg, tlf.nr. 20169073

Undervisningen foregår i Seniorhuset I.P. Schmidt på 1. sal.

Der undervises 2 lektioner pr. mødegang, hvor intet andet er nævnt.

Betaling for kurset sker først, når holdet er dannet.

 

Tilmelding går til den enkelte lærer, som kan orientere om undervisningens indhold.

Tilmelding kan derudover ske til

Skoleleder Flemming Larsen

Tlf. 23346629

Email: larsenflemming43@gmail.com

dof